Artis lokal ek rezional

DEPI 6 SEZON, BOUKOU ARTIS LOKAL FI’NN TRAVERS DAN KAFE KILTIR MORIS. SAKENN DAN SO FASON, FI’NN MARK NOU LESPRI.

Swazir enn sezon:

Swazir enn sezon:

Reviv bann Sezon pase

Depi nou nesans, nou fi’nn trouv boukou artis traverse. Zot levolision fer parti nou konviksion. Enn konsiderasion fondamantal pou lamizik lokal.