Avneesh

ZENI LAMIZIK EK ARTIS VIZIEL KI MELANZ SONORITE ELEKTRONIK EK TRADISIONEL

Paspor Artis

Pays : Maurice

Qualité : Visual Artist, DJ

Genre musical: Techno, House, Sega, Drum and Bass

BIOGRAPHIE

Artis viziel, prodikter lamizik, fondater ek manb kolektif Morisien Electrocaïne, Babani ek Midnight Shift. Avneesh se avan tou enn pasione. Enn zeni lamizik ki finn zwe dan plizir festival internasional. E atraver metisaz sonorite elektronik ek tipik, li propoz enn lexperians inik pou lizie ek zorey piblik.

PARTISIPASION DAN KAFE KILTIR MORIS

Nou Artis, Nou rises

Depi nou nesans, nou fi’nn trouv boukou artis traverse. Zot levolision fer parti nou konviksion. Enn konsiderasion fondamantal pou lamizik lokal.

Reviv bann Sezon pase

Depi nou nesans, nou fi’nn trouv boukou artis traverse. Zot levolision fer parti nou konviksion. Enn konsiderasion fondamantal pou lamizik lokal.