Grup latanier

ENN GROUP KI MILIT POU LASOSIETE ATRAVER BANN SANTE ANGAZE

Paspor Artis

Pays : Maurice

Qualité : Compositeur, Musicien, Chanteur

Genre musical: Sega

BIOGRAPHIE

Grup latanier, se bann vre anbasader nou sega ki finn pran nesans an 1979 dan zardin bann frer Joganah. Se atraver zot bann tex angaze ki zot inn menn enn konba kont linzistis ek bann fleo lasosiete. Ant “nuvo simé” e “Tou korek”, an 2019, se enn vintenn album ki finn trouv lizour.

PARTISIPASION DAN KAFE KILTIR MORIS

Discographie

Assé

2009

Diferan Vague mem Losean

2003

Kalkile

2000

Ki Pozision

1996

Kitpunu

2000

Lapo Tanbour

2010

Lavwa Lepep

2008

Realite

1996

Soley Ruz

1980

Tou Korek

2000

Nou Artis, Nou rises

Depi nou nesans, nou fi’nn trouv boukou artis traverse. Zot levolision fer parti nou konviksion. Enn konsiderasion fondamantal pou lamizik lokal.

Reviv bann Sezon pase

Depi nou nesans, nou fi’nn trouv boukou artis traverse. Zot levolision fer parti nou konviksion. Enn konsiderasion fondamantal pou lamizik lokal.