Mersi

MERSI !

TO FINN ANREZISTRE-TWA POU VIV SA RANKONT MIZIKAL-LA
ANT BLAKKAYO X JUSTICE EK AN PREMIE PARTI
GENERAL LOVE X KAREEN AZOR 😉

Tiek to mail (ouswa to bwat ‘Spam’) deswit! To pou resevwar enn mail ek plis linformasion lor sa levenman-la. Nou zwenn biento! Res konekte lor nou bann paz!

Swiv nou: