Christa Alphonse

ENN ARTITS KI RE INTERPRET BANN KLASIK LANE 60 EK 70

Paspor Artis

Qualité : Chanteur

Genre musical: Soul, jazz

Nou Artis, Nou rises

Depi nou nesans, nou fi’nn trouv boukou artis traverse. Zot levolision fer parti nou konviksion. Enn konsiderasion fondamantal pou lamizik lokal.

Reviv bann Sezon pase

Depi nou nesans, nou fi’nn trouv boukou artis traverse. Zot levolision fer parti nou konviksion. Enn konsiderasion fondamantal pou lamizik lokal.